Διαλύτης Αρωμάτων & Βάση Αρωμάτων Χώρου

1,50€

Κωδικός προϊόντος: 1118

Διαθεσιμότητα: Επιλέξτε πρώτα ποσότητα

Συσκευασία

Περιγραφή

Διαλύτης Αρωμάτων & Βάση Αρωμάτων Χώρου - Fragrance diluent & carrier for air

Ο διαλύτης της Nostos Pure είναι ένα εξαιρετικό προϊόν με αργό ρυθμό εξάτμισης. Είναι πλήρως βιοαποικοδομήσιμος, μη εύφλεκτος, δεν επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον και δεν είναι τοξικός για τον άνθρωπο και τα ζώα. Δεν περιέχει αλκοόλ. Εξατμίζεται τελείως και δεν αφήνει δυσάρεστη μεταλλική οσμή. Κατάλληλο για αρωματικά έλαια που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή reed diffuser.

Η ενδεικτική δοσολογία διαλυτικού αρώματος ανέρχεται σε: 80% & 20% άρωμα της αρεσκείας σας.

Περιέχει: 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol

Προσοχή: Δεν ενδείκνυται για προϊόντα περιποίησης σώματος και προσώπου. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο και συνεχίστε το ξέπλυμα. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Προϊόντα Διάλυσης: Αρωματικά έλαια