Βάμματα (Φυσικές Σταγόνες)

Βάμμα Garcinia Cambogia
Βάμμα Garcinia Cambogia

Garcinia gummi-gutta

8.90€

Βάμμα Μαόνια - Oregon Grape
Βάμμα Μαόνια - Oregon Grape

Mahonia aquifolium

8.20€

Βάμμα Cola Noot
Βάμμα Cola Noot

Cola Noot

8.30€

Βάμμα Μάτσα - Matcha
Βάμμα Μάτσα - Matcha

Camellia sinensis

7.10€

Βάμμα Sarsaparilla (Smilax)
Βάμμα Sarsaparilla (Smilax)

Smilax officinalis

6.20€

Βάμμα Muira
Βάμμα Muira

Muira puama

8.90€

Βάμμα Εσχολτσιά - Escholtzia
Βάμμα Εσχολτσιά - Escholtzia

Escholtzia califotnica

5.90€

Βάμμα Λεβιστικό - Lovage
Βάμμα Λεβιστικό - Lovage

Levisticum officinale

6.50€

Βάμμα Ίρις- Iris
Βάμμα Ίρις- Iris

Iris reticulata

6.50€

Βάμμα Άρνικα - Arnica
Βάμμα Άρνικα - Arnica

Arnica montana

5.90€

Βάμμα Γλήχωμα - Ground Ivy
Βάμμα Γλήχωμα - Ground Ivy

Glechoma hederacea

7.70€